0369827155 c0quangminh.bacquang@hagiang.edu.vn
Tin Tức

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Đăng ngày: 21/11/2023

Thực hiện kế hoạch số 100/KH-MNQM NGÀY 27/10/2023 của trường Mầm non Quang Minh, kế hoạch Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Năm học 2023 - 2024. Từ ngày 9/11/đến ngày 17/11/2023 trường Mầm non Quang Minh tổ chức thành công hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt nam (20/11/1982 -20/11/2023). 

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường là một dịp sinh hoạt chuyên môn tạo động lực cho các giáo viên trong trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự học, sáng tạo trong đội ngũ giáo viên; khuyến khích động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệmtrong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.
- Tuyển chọn, công nhận và suy tôn những giáo viên giỏi cấp trường, nhân rộng những điển hình tiên tiến; tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên được trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong việc thực hiện chương trình và đổi mới phương pháp giáo dục.
- Tạo điều kiện cho giáo viên trong trường thể hiện năng lực, chia sẻ, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi trong việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
- Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo; ghi nhận và biểu dương những giáo viên có bài giảng hay, chất lượng tốt; sáng tạo và kích thích sự tham gia, duy trì hứng thú của trẻ; vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức hợp lý, phù hợp đặc thù của đề tài và hoạt động; đồng thời nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt
động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và họctrong nhà trường tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục.
- Kết quả của Hội thi là một trong những cơ sở để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên trong nhà trường; từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Dưới đây là một số hình ảnh của hội thi

Bình luận