0369827155 c0quangminh.bacquang@hagiang.edu.vn
Tin Tức

TRƯỜNG MN QUANG MINH KẾT HỢP VỚI TRẠM Y TẾ XÃ TỔ CHỨC TIỀM PHÒNG CHO TRẺ 18 ĐẾN DƯỚI 48 THÁNG TUỔI

Đăng ngày: 21/12/2023

Với mục đich tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván trong cộng đồng nhằm chủ động phòng ngừa dịch bệnh, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván cho trẻ nhỏ đủ 18 đến dưới 48 tháng tuổi trên địa bàn xã Quang Minh. Thực hiện kế hoạch số: 931, ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND xã Quang Minh, kê hoach triển khai tiêm vắc xin Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván (DPT) cho trẻ từ 18 đến dưới 48 tháng tuổi năm 2023 tại xã Quang Minh. Nhà trường đã kết hợp với trạm y tế xã tổ chức tiêm phòng vác xin bạch hầu, ho gà, uốn ván cho trẻ 18 đến 48 tháng tuổi thành công. Dưới đây là một số hình ảnh tiêm chủng.

Bình luận