0369827155 c0quangminh.bacquang@hagiang.edu.vn
Tin Tức

TRƯỜNG MN QUANG MINH TỔ CHỨC SƠ KẾT HỌC KỲ I, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

Đăng ngày: 23/01/2024

Thực hiện kế hoạch số 66/KH-MNQM, ngày 07/9/2023 của Trường Mầm non Quang Minh về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ - Kế hoạch chuyên đề năm học 2023-2024; Kế hoạch số 53/KH-MNQM, ngày 25/8/2023 của Trường Mầm non Quang Minh, về thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2023-2024; Và kế hoạch số 03/KH_MNQM, ngày 16 tháng 01 năm 2024 về kế hoạch Tổ chức Sơ kết học kỳ I, phương hướng học kỳ II Năm học 2023 - 2024. Chiều ngày 19 tháng 011 năm 2024 trường Mầm non Quang Minh đã tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm học học kỳ II năm học 2023-2024.

Hội nghị đã được nghe báo cáo báo cáo sơ kết học kỳ I, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2023 – 2024. Và nghe báo cáo thu các khoản XHHGD theo thông tư 16/2018/TTBGDĐ và Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND tỉnh.
Hội nghị đã thảo luận đánh giá kết quả học kỳ I và đưa ra những biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ II

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi tập huấn

Bình luận